Chris Keet (oud directeur ZSgroep)

 

Chris Keet

Chris is de grondlegger van het waarden systeem ValID. Hij realiseerde 2 versies, een instrument voor volwassenen ten behoeve van het bedrijfsleven en een voor de jeugd.

Zijn drie belangrijkste uitgangspunten:

1. Als eerste wilde hij dat dit instrument een bijdrage zou leveren voor kinderen die kwetsbaar zijn in onze maatschappij. Hij hoopte hiermee een betere aansluiting, verbinding met deze groep te kunnen maken. Als je weet wat deze kinderen belangrijk vinden kan je er ook beter op aansluiten, waardoor het resultaat voor hen groter zou worden.

2. Tevens wilde hij dat het instrument makkelijk overdraagbaar moest zijn voor alle betrokkenen.

3. En het zou een extra verdiepingsslag moeten geven naast de instrumenten die we al inzetten, zowel individueel als voor groepen.
 

In eerste instantie koos hij ervoor  ValID te realiseren voor coaching en advies, zowel individueel als voor groepen. De ZSgroep had al veel ervaring met diverse waardesystemen opgedaan en deze nieuwe aanpak was direct te testen bij actuele organisatievragen.
Vervolgens is hij aan de slag gegaan met een versie voor de jeugd.
Op het moment van zijn overlijden in oktober 2010 was dit "pilot-klaar".

Nu worden beide versies door de ZSgroep ingezet en zijn we nog steeds actief in het doorontwikkelen van de ideeën die Chris ten grondslag aan ValID heeft gelegd.