Huidige veranderingen vragen andere oplossingen

De laatste jaren is er onder invloed van de crisis veel veranderd. Dit vraagt grotere wendbaarheid van de organisatie, meer zelfstandigheid van de medewerker en nieuw leiderschap van de manager. Het middenkader is een belangrijke speler hierbij. Zij hebben direct invloed op de betrokkenheid en motivatie van de medewerkers.

 

Ook wij zijn verder gegaan met onze ontwikkeling en werken inmiddels met een eigen waardesysteem om sneller bij de kern van de vraag te komen.

Aanleiding om onze ervaring bij onze relaties te versterken en hiervoor aandacht te vragen bij nieuwe contacten.

 

Het resultaat van ons werk

Het effect is bijzonder en heel praktisch.

Je krijgt handvatten waaraan gewerkt kan worden.

Bij teamvorming krijg je snel inzicht in de prioriteitswaarden voor het team en hoe deze toegepast moeten worden en in relatie tot de waarden en gestelde doelen van de organisatie.

 

Er is nog veel meer te zeggen over het werken met waarden bv. inzicht krijgen in de vitaliteit, de dynamiek van de medewerker, het team, de afdeling in relatie tot de organisatie en de fit tussen de persoon en zijn functie.

 

Al onze trainingen worden in overleg met de opdrachtgever ingevuld (maatwerk).

 

Wat doen we

 • Training
 • De 8-daagse Training Persoonlijke Effectiviteit in Leidinggeven en Overleggen.
  • De training is in de eerste plaats bestemd voor beginnend leidinggevenden die direct leiding geven aan medewerkers.

  • De inhoud en opzet zijn echter ook zeer geschikt voor staffunctionarissen die derden aansturen via individuele- of groepsgesprekken.

 

In het kort:

De training bestaat uit 4x 2 dagen. Het is een praktische training die gericht is op doen, op het neerzetten van effectiever gedrag en het vergroten van vaardigheden.

Deze training is 2x per jaar, kleine groep, waardoor veel oefenmogelijkheid en feedback. Met gebruik van de Myers Briggs Type Indicator (MBTI) voor inzicht in het eigen gedrag en anderen.

Voor de training een intake, bij voorkeur met de leidinggevende erbij en 3 maanden na de training een tweede evaluatie.

De uitgebreide brochure en evaluaties staan op de website van de ZSgroep.

 

 • De 3-daagse training Persoonlijke Effectiviteit
  • Voor medewerkers die willen onderzoeken of leidinggeven de volgende stap is of wat meer kennis in de huidige functie willen.

 

 • Individuele- en teamcoaching
  • Bij bijvoorbeeld de volgende vragen:
  • Medewerker laat nog niet zien wat leidinggevende verwacht.
  • De sfeer onderling is niet goed.
  • Een projectteam loopt vast.
  • De samenwerking tussen twee afdelingen verloopt narrig.
  • Een nieuw team wil elkaar beter leren kennen.
  • Een fusie wordt voorbereid.
  • Het MT, geen eenheid
  • Drie medewerkers solliciteren naar dezelfde functie
  • Wat denken de klanten over ons?

 

Onze benadering

Onze aanpak gebeurt vaak met behulp van verschillende instrumenten, maar regelmatig op basis van de eigen waarden.

Iedereen leeft en werkt naar zijn eigen waarden. Ons gedrag is gebaseerd op deze waarden. Door onze benadering komen we bij de kern van het gedrag.

 

Waarom zo belangrijk

 • Als mensen niet naar hun eigen waarden kunnen werken verliezen ze motivatie, betrokkenheid en energie en kunnen zelfs gaan tegenwerken.
 • Als teams geen gezamenlijke en op elkaar afgestemde waarden hebben dan zullen ze niet als team optreden.
 • Als organisaties hun waarden niet helder hebben, kunnen medewerkers zich niet met de waarden van de organisatie identificeren en er ook niet naar werken.

 

Wat is de ZSgroep

De ZSgroep is ruim 60 jaar geleden, in 1954, door een aantal lokale ondernemers (Verkade, Albert Heijn en anderen) en de vakbonden (w.o. FNV) uit de Zaanstreek samen met de gemeente Zaandam als “de Zaanse Stichting voor bedrijfspsychologie” opgericht. Een van de belangrijkste redenen tot het oprichten van deze stichting was 'het welzijn van organisaties en medewerkers'.

 

We zijn nog steeds gericht op de verbinding tussen leiding en medewerkers. Dan pas kan men zich ontplooien en ontwikkelen.

Hiervoor gebruiken we verschillende Jung instrumenten, de Myers Briggs Type Indicator (MBTI), Insights Discovery en MDI.

Ook worden er grote verdiepingsslagen gemaakt met waardeninstrumenten, waaronder ValID® en Graves. Voor alle genoemde instrumenten zijn we gecertificeerd.

 

 

Neem contact op voor een gesprek.